Thursday, September 5, 2013

ಸ್ತ್ರೀ ಸೂಕ್ತ


ನಿನ್ನ ಛಾಯೆಯಷ್ಟೆ ಕಂಡು
ಮಾಯೆಯೆಂದು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದರು
ನಿನ್ನ ಮೂರ್ತದ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ
ಹಚ್ಚಿ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಿದರು
ನಾಲಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹನಿಸುತ್ತಲೇ
ಬೆಂಕಿ ಎಂದರು
ಕೊನೆಗೆ,
ದೇವರೆಂದರು ಸುಖದ ಪಾರಮ್ಯಕ್ಕೆ!
ಮಿಗಿಲಾಗಿ
ನಿಂತ ಗಂಡಿನ ದಡದಲ್ಲಿ
ಹರಿವ ನದಿಯಾಗಿದ್ದೆ ನೀನು.. ~ ಆರ್.ಪಿ.

No comments:

Post a Comment