Sunday, May 11, 2014

ಹುಆಂಗ್‌ ಇನಿ

ಈ ದೀರ್ಘ ಮಾಗಿಯ ನಡುರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಮುರಿದು
ನನ್ನ ವಸಂತದ ಗಾದಿಯ ಕೆಳಗೆ ತಣ್ಣಗೆ, ಎರಡಾಗಿ ಮಡಚಿಡುತ್ತೇನೆ
ಅದನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಹಾಸಿದರೆ , ಅವನು ಬರಲೇಬೇಕು ಬಳಿಗೆ. ~ ಹುಆಂಗ್‌ ಇನಿ

동지달 기나긴 밤을 한 허리를 버혀 내여
춘풍 이불 아래 서리서리 넣었다가
어론 님 오신 날 밤이여든 굽이굽이 펴리라 ~ 황진이

'ಹುಆಂಗ್‌ ಇನಿ' (16ನೇ ಶತಮಾನ) ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಕೊರಿಯಾ ಕಾವ್ಯದ ಖ್ಯಾತ ಕವಯತ್ರಿ. ಜೋಸೆನ್ ಸಾಮ್ರಾಟರ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ದ ನರ್ತಕಿಯಾಗಿದ್ದಳು. ಸೌಂದರ್ಯ, ಚತುರತೆ, ಅಸಾಮಾನ್ಯ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಎಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಆಧುನಿಕ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲೂ ಆಕೆ ಮಾದರಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.

ಭಾಷೆ: ಕೊರಿಯಾ
ಲಿಪಿ: ಹಂಗುಲ್

No comments:

Post a Comment