Friday, September 18, 2009

ಅವಳಿಲ್ಲದ ರಾತ್ರಿಗಳು

ರಾತ್ರಿ ಕಳೆಯುವುದೆಂತು
ನಿನಿಲ್ಲದಯೇ.....
ಅಸಾಧ್ಯ! ಹೇ ರಾತ್ರಿಯೇ
ಅವಳಿಲ್ಲದ ನೀ ಹಗಲಾಗು !
ಕಾಲ ಹೊಯ್ವ ಹೆಗಲಾಗು...!
ಮರೆಯಾಗಿಸು ಮನಸಿನ
ಮುಂದಿನ ಹೂದೋಟದ ಕನಸುಗಳ
ಗಾಳಿ-ಗಂಧ- ಆಕಾಶಗಳ
ಕಣ್ಣಿಂದ.... ಆಚೆಗೆ, ದಿಗಂತದಾಚೆಗೆ....

ಅಂಗಾಂಗದೊಳಗೆಲ್ಲ ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕುವ
ರಸಧಾರೆಯ ತಾರೆಯ
ಮಿಂಚಿಗೆ, ನಾಡಿಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ
ವಿದ್ಯುತ್ ಪುಳಕ, ನರಕ.

ನಾನೊಂಟಿಯಾದರೆ ಒಡಲಿನ
ಅಗ್ನಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಮತ್ತೂ
ಅಶ್ಲೀಲ..!?
ಜ್ವಾಲೆಗಳು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ....
ಕತ್ತಲೂ ಬೆಚ್ಚುವಂತೆ
ನನ್ನೊಳಗೆ?

ನೀನಿದ್ದರೆ ನಿದಿರೆ
ನಿಧನ, ಮದಿರೆಗೆ ಮಂಗಳ....
ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಕಲನ

ಈ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆಯುವುದು
ಅದೆಂತೋ...
ಆ ಹಗಲು ಮೂಡುವುದು
ಇನ್ನೆಂತೋ....

No comments:

Post a Comment