Sunday, July 7, 2013

ಗಾಥಾ ಸಪ್ತಸತಿ

I have heard so much about you from others
And now at last I see you with my own eyes.
Please, my dear, say something
So that my ears, too, may drink nectar.

- Gāthā Saptaśatī

ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ ನಿನ್ನ ಕುರಿತು
ಅದ್ಯಾರ್ಯಾರಿಂದಲೋ...
ನೋಡೀಗ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದಲೇ ನಿನ್ನನ್ನ
ತುಂಬಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ..
ಏನಾದರೂ ಮಾತನಾಡೆ ಮನದನ್ನೆ
ಈ ಕಿವಿಗಳಿಗೂ ಅಮೃತದ ಸವಿ ಸಿಗಲಿ.

- ಗಾಥಾ ಸಪ್ತಸತಿ

No comments:

Post a Comment