Sunday, May 11, 2014

ರಸಿಕ ಮಾರ್ಗ ~ 1

ಡಬ್ಬಿಯಿಂದ ಜೇನ ತೆಗೆದು
ಮಗುವಿನ ಹಾಗೆ ಬೆರಳು ಚೀಪುತ್ತಾ
ಕುಳಿತಿದ್ದೆ..
ವೈಶಾಖದ ಬೇಸಗೆ ರಾತ್ರಿ.
ಇವಳು ಧಾವಿಸಿದ್ದೇ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ,
ನೀರಿಳಿದು ಗದ್ದೆ ತೆವರಿ ಕಿತ್ತಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು
ಹೆಣ್ಣು ಹೂವಲ್ಲ, ದುಂಬಿ!!

No comments:

Post a Comment